Carl Gustafsson

“Split visions”

23/3-9/5 2019

OBS!

Utställningen är stängd 17-21 april då vi flyttar ut till Fabriken över påsk
och visar vår stora samlingsutställning.

Öppettider för Fabriken är påskdagarna samt helgen efter kl.10-18!

 

 

Split vision, sv. översättning : Delad syn

Associationer (mina): isär, skiktad, åtskilda el. överlappande fält, flytande fokus, lager, metafor, dubbelhet, paradox, undanglidande, signal, gåtfullhet, svårgripbar, diffus, oklar, löfte, hägring, fyrbåk.

Undertecknad hoppas att dessa associationer kan bidra till en delad syn mellan betraktare och konstnär.

Carl Gustafsson är född 1952 i Helsingborg och bor och arbetar på Österlen.
Studerade bl.a. på Grafikskolan Forum i Malmö och fortsatte med teckning på glyptoteket i Köpenhamn. Debuterade 1976 och därefter har det blivit drygt 60 soloutställningar.

Carl Gustafsson deltar under vernissagen.

Välkommen!