James Sparshatt

13/5 - 7/7

James Sparshatt är en brittsik fotograf, Hans fotografi fångar glädjen och vibrationerna i musik och dans,  då framför allt från den Amerikanska södern och Sydamerika. Bilderna vi visar är från Brasilen 2023,Memphis Tenesse 2023 samt Louisiana 2019.

Galleri Final finns nu endast på nätet,
och har inga fysiska öppettider.
Vi planerar att ha 5 – 6 utställningar per år som man kan se från gatan.

Har du några frågor om konstnären eller önskar köpa ett verk så kontakta oss gärna på info@gallerifinal.se