Åke Arenhill

Pga. pandemin flyttar vi fram
Mats Åkermans utställning och förlänger
Åke Arenhills.

“Dans mot natt”, gouache på papper, 40×30 cm

Åke Arenhill

"ETT HUNDRA ETT"

26/1 - 13/2 2022

2021 skulle Åke Arenhill fyllt 101 år. Redan för tre
år sedan, när han ställde ut senast på Galleri Final
tillsammans med sin dotter Emma, talade vi om vad
han skulle ställa ut på sitt 100-årsjubileum. Men under
utställningen på Galleri Final 2018 gick tyvärr Åke
bort och han finns inte med oss längre. Sedan kom
pandemin, och den tänkta jubileumsutställningen förra
året fick ställas in. Men nu kör vi. I Åkes anda. En del
av verken har inte visats tidigare.
Konstkritiker Carolina Söderholm skriver i boken
”ARENHILL” :
De konsthistoriska referenserna är överhuvudtaget
många när Åke Arenhill under 1990- och 2000-talet
griper sig an cirkusen, dansen och dräkthistorien
som motiv. Här skymtar rörelsen och kubismen i
Gösta Adrian-Nilssons måleri och varför inte Marc
Chagalls fantasirika och färgstarka bildvärld.
Men också genklangerna från Sonia Delaunay,
under 1900-talets första decennier pionjär inom
modernismens abstrakta måleri, samt – liksom
Arenhill – verksam inom mode, design och scenografi.
Resultatet är, framför allt i danssviten, en serie
bilder som både söker sig tillbaka till det tidiga
1900-talets avantgardistiska modernism och uttrycker
konstnärens eget temperament. Det är som om inte
bara målarlusten, utan även känslan för färgernas
och formernas dynamik stegras under dessa sena år.
Men det är med samma vakna blick som alltid han
betraktar sin omgivning. En blick full av den värme,
nyfikenhet och humor som i snart sjuttio års tid satt
sin prägel på hans konstnärskap i bild och ord.