Bertil Warnolf

4 March – 9 April 2017

 

BERTIL WARNOLF

The artist Bertil Warnolf, living and working in Malmoe, is an illusionist. Ever since his debut at Galerie Holm almost half a century ago, he has enchanted his growing fan base with seemingly photographically precise depictions of objects we usually find around us: a burnt matchstick. Small birds with forest colored plumage (such as can be seen in every bush in a park). A fish. A simple wooden chair. But the illusion scrapes, creates uneasiness. The paintings’ eye deceptive perfection is disturbed by illogical elements. The sense of escapism is interrupted. The fragile matchstick is subjected to undue pressure.  Deprived of the hiding places offered by the bushes, the birds perform equilibristic balance acts. The fish is not only humanized, it is also carefully covered in bandages. Disturbed by “not being more” than a wooden chair it changes shape as a chameleon… The paintings lack of logic houses a surrealistic dimension which clearly indicates that their task is not only to entertain by making the boundary between reality and fiction liquid, but that they also have something to say about the actual reality we live in.  About our earth as fragile as the burnt matchstick. About the birds whose habitat is decreasing for each day that goes by. About the fishes which are torn to pieces by garbage and suffocated by plastic. About the intolerance with everything that is dull and boring. About the accelerating demands of changeability. Behind the naked and coloristically gentle compositions in the paintings by Bertil Warnolf there is hidden a deep seriousness and a great commitment with our time and our earth.

Britte Montigny

BERTIL WARNOLF

Malmökonstnären Bertil Warnolf är illusionist. Ända sedan debuten på Galleri Holm för snart ett halvt sekel sedan har han förtrollat sin växande skara fans med till synes fotografiskt exakta avbildningar av föremål vi oftast finner runt omkring oss: en avbränd tändsticka. Småfåglar med skogsfärgade fjäderdräkter (sådana som kan ses i varje parkbuskage). En fisk. En enkel trästol. Men illusionen skaver, oroar. Målningarnas ögonbedrägliga perfektion rubbas av ologiska skeenden. Känslan av verklighetsflykt kommer av sig. Den sköra tändstickan utsätts för orimliga påfrestningar. Berövade buskagens gömställen utför småfåglarna ekvilibristiska balansakter. Fisken har inte bara förmänskligade drag, den är dessutom omsorgsfullt bandagerad. Trästolen ändrar skepnad likt en kameleont i olust över att ”bara” vara en trästol… I målningarnas bristande logik finns en surreell dimension som entydigt signalerar att deras uppgift inte endast är att roa genom att göra gränsen mellan verklighet och fiktion flytande, utan att de också har något att säga om den faktiska verklighet vi lever i. Om vår jord, lika ömtålig som den avbrända tändstickan. Om fåglarna vars habitat minskar dag för dag. Om fiskarna som skärs sönder av avfall och kvävs av plast. Om ofördragsamheten med det alldagliga. Om tidsaccelerationens krav på ständig föränderlighet. Bakom Bertil Warnolfs avskalade och koloristiskt varsamma kompositioner döljer sig ett djup allvar och ett stort engagemang med vår tid och vår jord.

Britte Montigny

Recension av Carolina Söderholm Sydsvenskan 11 Mars 2017